Finlands Svenska Idrott

Finlands Svenska Idrott r.f. (FSI) är en centralorganisation för idrott och motion på svenska i Finland. Till FSI hör: Finlands Svenska Gymnastikförbund FSG, Finlands Svenska Orienteringsförbund FSO, Finlands Svenska Skidförbund FSS, Svenska Finlands Idrottsförbund SFI, Svenska Finlands Sportskytteförbund SFSI, Svenska Finlands skolidrottsförbund SFSI, Idrottens föreningsallians IFA och tre distrikt. Till FSI hör även skolsatsningar så som Idrott i skolan och Hoppa rep-kampanj samt daghemsverksamheten Skogmulle och Lek och Rörelse-utbildningar.

FSI ska stöda och främja idrott och fysisk fostran på svenska i Finland. Med en sund utveckling i fokus, ska varje individ inom den finlandssvenska idrottsrörelsen kunna ges möjligheter att förverkliga sig själv. FSI verkar i hela Svenskfinland och intressebevakar, ger service och erbjuder utbildning åt ca 80000 idrottare och motionärer.

För mer information: www.idrott.fi
E-post: info@idrott.fi
Tfn 09-7010 220

FSI gör inte idrott, FSI möjliggör idrott.

fsi farg logo 1400x500