Historik

Så fick campus sin början

Det var en varm och solig eftermiddag i slutet av juni 2011 när Vörå samgymnasiums rektor Christer Simons och Folkhälsan utbildnings rätt nytillträdda VD Anna Bertills skulle se över möjliga gemensamma resurser inom skolvärlden. En diskussion om ett ännu vidare samarbete hade startat tidigare och den dagen, i det varma lärarrummet i Elvigården, ställdes plötsligen frågan ”Varför gör vi inte mera tillsammans? Varför gör vi inte ett unikt campus? Vi har alla förutsättningar!”. Efter att den frågan väckts gick det snabbt framåt.

Skolornas förmän, kommunala tjänstemän och politiker samt Folkhälsans ledning fick redan hösten 2011 presenterat ett första förslag till hur ett campus kunde se ut. Finlands Svenska Idrott, FSI, stod bakom tanken från början och var mycket involverade i processen.

Vårvintern 2012 besöktes Undervisnings- och kulturministeriets tjänstemän för en första diskussion kring Campus Norrvalla och deras tankar. Hösten 2012 skrevs ett intentionsavtal mellan Folkhälsan Utbildning och Vörå kommun och båda parterna hade under tiden behandlat frågan mycket omfattande i sina beslutsorgan. Ett unikt finlandssvenskt idrottscampus skulle bildas i Vörå.

Lokaliteterna klarnade i och med att Fastighetsaktiebolaget Norrvalla bildades av Norrvallas huvudbyggnad 21.5.2013. Under våren blev det klart att Svenska Kulturfonden gick in och stödde ett projekt kring verksamheten i campus och sommaren 2013 anställdes Anna Pensar som utvecklingsledare.

Någonting gott har omgett hela campusplaneringen ända från början. Mycket föll på plats vad gäller både utbildning, idrott och framtid. Från och med hösten 2015 är det också konkret verklighet.

Drömmar kan bära långt – så länge man vågar ta dem på allvar! Det var just det vi gjorde med Campus Norrvalla ända från början.