Vasaregionens Idrottsakademi

Vasaregionens Idrottsakademi, VRIA, är ett samarbetsnätverk och tjänstehelhet för toppidrottare. VRIA möjliggör kombinationen studier och toppidrott. 

Idrottsakademierna fungerar som regionala stödfunktioner för idrottarens stig och de utgör stommen i finländska toppidrottsnätverket. Idrottsakademierna stöder kombinationen av träning, studier och övrigt liv samt underlättar en högkvalitativ träning och stödtjänster idrottaren behöver för sin elitsatsning.

VRIAs webbplats: www.vsua.fi

vsua logo