Allmän gymnasielinje

Vörå samgymnasium har en allmän gymnasielinje med studerande främst från närregionen. Gymnasiet har god stämning och mycket goda studieresultat. Kurserna följer den nationella läroplanen och enligt intresse kan studerande välja valbara kurser bland det stora urvalet som finns vid campus.

Mer information om gymnasiet finns på www.vora.fi/gymnasiet