Campus Uni

Inom ramen för Campus Uni har studerande möjlighet att läsa öppna universitetskurser vid campus. Kurserna arrangeras av Folkhälsan utbildning i samarbete med Åbo Akademi. Mer info hittas här!

 

Öppna universitetskurser 
• Det öppna universitetet är en studieform som ger dig möjlighet att bedriva universitetsstudier och avlägga akademiska kurser utan att vara inskriven vid ett universitet.
• Studierna inom det öppna universitetet leder inte till examen men räknas till godo om du söker in och blir antagen till universitetet.
• Kurserna arrangeras i samarbete med Åbo Akademis öppna universitet.
• Åbo Akademis studieavgift är 50 euro per termin. Materialavgift kan tillkomma. Arrangörens egen avgift tillkommer.
• Öppna universitetet – flexibla studier för alla!
• Mera info hittas på www.abo.fi/opu