Idrottsledare

Inom grundexamen i idrott och under studierna till idrottsledare lär du dig grunderna i de vanligaste idrottsgrenarna och hur du instruerar olika målgrupper i dessa. Du bekantar dig även med hur idrottsväsendet är organiserat i samhället och får en gedigen grund om människans uppbyggnad och funktion.

I samband med studierna har du möjlighet till egen träning i fotboll, friidrott, skidning och orientering. Träningarna på Norrvalla leds av sakkunniga tränare och sker under skoltid. Träningarna är gemensamma med Vörå samgymnasium-idrottsgymnasium.

Läs mer om utbildningen här!