Kostrådgivare

Bli proffs inom kost och näring!

Hösten 2017 startar vår nya kostrådgivarutbildning. I undervisningen tillämpar vi forskningsbaserad kunskap i praktiskt arbete. Vi poängterar helhetstänkande och går in på djupet i de områden du och dina framtida kunder behöver för största möjlighet till framgång. Efter avklarad kurs blir deltagarna diplomerade kostrådgivare. Vill deltagaren bli licensierade kostrådgivare skall man tentera kursen vilket ingår i kurspriset.

För mer info kolla här!