Massör

Inom yrkesexamen för massör läser du ämnen som massage, fysikalisk behandling, naturvetenskapliga ämnen (anatomi, fysiologi, mikrobiologi och epidemiologi), medicinska ämnen, social- och hälsovård, beteendevetenskapliga och samhällsvetenskapliga ämnen, företagsekonomi, kommunikationsfärdighet, gymnastik och hälsolära samt första hjälpen.

Du bör ha fyllt 18 år och ha en grundutbildning (grundskola eller motsvarande). Har du genomgått en utbildning på andra stadiet så har du möjlighet att räkna motsvarande kurser till godo.

Läs mer om utbildningen till massör här!