Personal Trainer

Folkhälsan Utbildning ordnar den enda svenskspråkiga utbildningen till Personal Trainer enligt FISAF och EHFA standard i Finland. Utbildningen ordnas både på Norrvalla och Solvalla. Vi utbildar också PTn på finska.

Utbildningen är licensierad enligt europeisk standard och ger dem som har gått utbildningen rätt att jobba som personlig tränare i över 30 olika länder.

Mer info här!